Käyttöjärjestelmän uudelleenasennus

Nykyiset käyttöjärjestelmät ovat vakaita eikä monessakaan tilanteessa tarvitse turvautua koko käyttöjärjestelmän uudelleenasennukseen.

Milloin käyttöjärjestelmä on tarpeellista asentaa uudelleen?

On joitakin tilanteita jolloin ainoa toimiva ratkaisu on käyttöjärjestelmän uudelleenasennus. Uudelleenasennustarve voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, jos käyttöjärjestelmään tarttuu jokin haittaohjelma ja halutaan on täysin varmoja sen poistosta. Myös kiintolevyvauriot ja jotkin ohjelmisto-ongelmat on helpompi selvittää asentamalla käyttöjärjestelmä uudelleen.

Mitä uudelleenasennuksessa tehdään?

Ennen uudelleenasennusta koneella olevat käyttäjän omat tiedostot kopioidaan talteen ulkoiselle tallennusmedialle tai yrityksen palvelimelle. Uudelleenasennuksen jälkeen tiedostot palautetaan koneelle entisille paikoille, sähköpostitilit luodaan uudelleen ja asennetaan käyttöjärjestelmän päivitykset ja muut sovellukset.

Uudelleenasennuksen keston takia sitä ei suoriteta asiakkaan luona.